دریافت قیمت و پشتیبانی

paracale نقشه برداری زمین شناسی از سنگ معدن محفوظ

۲ ﺩﺭﺱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺎﺕ ﻴ ﻋﻤﻠ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭ

با استفاده از دو روش يادشده ناپيوستگي ها در يک پله سنگي در معدن . . دانشجوي دکترا، گروه مهندسي معدن، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان؛ واحد زمين شناسي و ... آنها بسته و مختصات ميخ ها به وسيله دوربين نقشه برداري خوانده شد.

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور - نقشه زمین شناسی 1 .

نقشه پراکندگی سنگهای کربناته ( بر پایه رخساره سنگی) · نقشه پراکندگی محیطهای . نقشه پراکندگی محیطهای مناسب و پتانسیل دار مس ( مولیبدن) · نقشه پراکندگی.