دریافت قیمت و پشتیبانی

دستگاه پخش هم بافتن عربستان سعودی

عربستان سعودي، در آب هاي متلاطم اصلاحات اقتصادي - Orient XXI

عربستان جدید (پادشاهی عربستان سعودی) در سال ۱۹۳۲ توسط ملک عبدالعزیز ... آنان را تا ۲۰ هزار هم نوشته‌اند در دستگاه حکومت از جایگاه رفیعی برخوردار هستند. . روزنامه‌های محلی نوشته توهین آمیزی علیه آنان پخش کردند و خواستار اخراج آن‌ها از شهر شدند.

آیا ولیعهد عربستان به اهدافش خواهد رسید؟ - BBC News فارسی - BBC

28 آوريل 2018 . مقام‌های ورزشی عربستان سعودی بابت پخش این "صحنه‌های مستهجن" پوزش . یک کاربر منتقد حکومت سعودی هم با انتقاد از هزینه چنین برنامه‌ای نوشت:.